Navštivte také  >

Co o nás napsali zákazníci na Heureka.cz


Bulantová

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

"budu všem doporučovat"

Side – Shop Roku 2019

+420 558 431 528

Po - Pá 8:00 - 17:00

Strip – Držák na kolo Thule ProRide 598

Stručně o olejích

Motorový olej, výkonnostní, viskozitní specifikace

Olejů v závislosti na druhu použití existuje celá řada. Oleje mazací, konzervační, pracovní a další. Olej tak mimo jiné používáme k mazání. Mazání slouží ke snižování tření mezi dvěma tělesy, které se vůči sobě vzájemně pohybují. V ideálním případě se tedy jedná o snahu oddělit tyto dva povrchy vrstvou maziva tak, aby se vzájemně nedotýkaly, nedocházelo tak k jejich vzájemnému tření a opotřebení.

Pokud vás zajímají mnohem podrobnější informace o motorových olejích, výrobě, zlidovělých mýtech a podobně, navštivte sekci Mazivářské mýty a sekci Vlastnosti motorových olejů, kde najdete obsáhlé články vysvětlující tématiku olejů.

Oleje - maziva

Motorový olej

Pod pojmem maziva si představíme především výrobky určené k mazání kluzných a valivých prvků. Správným mazáním dosáhneme mnohdy výrazných úspor jak energetických, protože správně mazané styčné plochy umožňují snadnější pohyb a tím spotřebují méně energie, tak úspor stran údržby, kdy se díly ve vzájemném kontaktu třením opotřebovávají a zvyšují se tak náklady na údržbu.

Z čeho se vyrábí maziva

Základem všech olejů, minerálních i syntetických, je ropa. Zde vzniknou mimo jiné olejové destiláty. Ty jsou posléze zbaveny dalších nežádoucích sloučenin, které by ve výsledku způsobovaly degradaci výsledných olejů. Po konečném dočišťovacím procesu získáme minerální základové oleje.

Dalšími úpravami získáváme různé druhy olejů. Hydrokrakované oleje, syntetické oleje, polyalfaoleiny, estery.

Aditiva

Aditiva oleje

Aditiva jsou složky, které se do maziv přidávají pro zlepšení některých jeho vlastností. Přidáním různých druhů aditiv tak můžeme získat olej s přesně danými vlastnostmi, které potřebujeme pro daný účel použití.

Druhy aditiv

Přísady proti oxidaci

Tyto látky omezují vznik nežádoucích reakcí, které vznikají v průběhu používání oleje a zabraňují tak vzniku nežádoucích látek, které způsobují stárnutí oleje a zajišťují jeho oxidační stabilitu.

Detergenty a disperzanty

Tak zvané DD přísady, jsou čistící látky důležité zejména pro motorové oleje. Hlavní funkce spočívá v omezení tvorby usazenin na kovových částech např. motorů a zabraňují taky korozivnímu opotřebení součástí.

Proti opotřebení

Látky, které přilnou k povrchu a zabraňují tak přímému kontaktu pohybujících se mazaných ploch.

Modifikátory viskozity

Látky, které umožňují měnit vlastnosti olejů z hlediska viskozity.

Proti pěnění

Tyto látky zamezují tvorbě pěny na povrchu oleje.

Minerální a syntetické oleje

Původně se rozlišovaly oleje jednoduše. Pod pojmem syntetický olej se rozuměly polyalfaolefíny, esterové oleje, polyglykoly, silikonové oleje apod. Minerálními oleji se rozuměly oleje vyráběné z ropných frakcí rafinací. V té době byl mezi syntetickými a ropnými oleji skutečný rozdíl v kvalitě a tedy i v ceně. Syntetické oleje byly synonymem pro kvalitní oleje. V 90. létech však došlo k velkému pokroku v rafinaci a výrobě minerálních olejů, že dnes se tyto oleje velmi přibližují nebo rovnají vlastnostmi olejům syntetickým. Vzhledem k neexistující pevné definici, co je syntetický olej, je možné se dnes setkat s kvalitními minerálními oleji označenými za syntetické a je to zcela v pořádku. Obecně však stále platí, že minerální olej bývá nejlevnější a nejméně kvalitní (avšak kvalitou velmi blízko syntetickým), polosyntetické jsou levnější než plně syntetické, avšak mají vlastnosti bližší syntetickým a syntetické oleje jsou nejkvalitnější, často pro použití ve velmi výkonných, namáhaných či jinak specifických motorech.

Automobilová maziva

Zde je řeč především o olejích motorových a převodových. Tyto oleje musí splňovat mnoho vlastností, které jsou důležité pro správný provoz. Pro výběr správného oleje jsou však nejdůležitější dvě základní specifikace. Jsou to viskozitní a výkonnostní specifikace.

Motorové oleje

Automobilový olej a maziva

Viskozitní specifikace

Viskozita (míra vnitřního tření) není veličina konstantní, ale mění se v závislosti na podmínkách (například u motoru se používáním mění tlak a teplota oleje). Žádoucí je, aby se viskozita se změnami podmínek měnila co nejméně a olej tak vykazoval co nejstabilnější parametry. Závislost viskozity na teplotě je vyjádřena "viskozitním indexem". Čím vyšší je jeho hodnota, tím méně se mění viskozita při změné teploty. Pro běžné označení se používá klasifikace SAE. Pro rozdělení je použito 6 zimních tříd (označení W) a 5 tříd letních. Čím vyšší je číslo, tím je olej za dané teploty viskóznější.

Zimní třídy 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W

Zimní označení udává "startovatelnost" motoru při nízkých teplotách. Čím nižší číslo, tím nižší může být okolní teplota a přesto je zajištěno snadné spuštění motoru. Například olej 5W umožňuje startování i při teplotách okolo -40°C.

Letní třídy 20, 30, 40, 50, 60

Letní označení udává dostatečnou viskozitu i za vysokých teplot. Čím vyšší je číslo, tím vyšší může být telpota okolí při zachování správného mazání motoru.

Celoroční mazací oleje

V současné době jsou běžné celoroční mazací oleje, které umožní správné mazání motoru i za různých klimatických podmínek. Jejich označení vzniká kombinací zimní a letní třídy a označuje rozmezí teplot, kdy je možné olej použít.

Nejčastěji používaný olej v našich klimatických podmínkách bývá olej 5W-40.

Rozmezí teplot udává následující tabulka.

Klasifikace olejů dle SAE

Výkonová klasifikace

Výkonnostní třída určuje, pro jaké zatížení je možné olej použít, aby přitom nedošlo ke zhoršením jeho funkce. Rozdělení určuje evropská norma ACEA, případně americká norma API.

Výkonnostní třídy dle ACEA

  • A - benzínové motory
  • B - dieselové motory osobních automobilů, dodávek a lehkých užitkových vozidel
  • C - zážehové a vznětové motory osazené částicovými filtry
  • E - dieselové motory těžkých užitkových vozidel

Výkonové specifikace olejů podrobněji naleznete v článku Výkonnostní specifikace olejů

Oleje pro motocykly

Čtyřdobé motory

Motocyklové oleje jsou sice podobné těm automobilovým, avšak nejsou stejné. Moderní vysokootáčkové motory mohou mít i společnou náplň pro motor a převody, některé vlastnosti tak musí být upraveny. Pro tyto motory jsou vyžadovány oleje s velkou zatížitelností, vysokou teplotní stabilitou i odolností vůči střihovému namáhání. Poslední ze jmenovaných parametrů je velmi důležitý pro životnost převodovky. Označuje se indexem střihové stability (SSI). Čím nižší hodnota SSI, tím lepší má olej střihovou stabilitu. Majitelé motocyklů se společnou náplní pro převodovku a motor by si měli vyhledat oleje s označením JASO, MA či MB na obalu oleje.

Dvoudobé motory

Vzhledem k principu funkce dvoudobého motoru se oleje pro tento typ motorů míchají přímo s palivem. Tyto oleje musejí velmi dobře mazat, zároveň těsnit, čistě shořet (olej se ve spalovací komoře spálí spolu s palivem), chránit před usazeninami, chránit před korozí motorových součástí a být snadno míchatelný.

Líbil se Vám článek? Pomohl Vám? Sdílejte jej..